Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės glowmakeup.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, UAB Glow International (toliau – Glow Make-up) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Glow Make-up socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Glow Make-up rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Glow Make-up renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Glow Make-up atrankose (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.
Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko Glow Make-up socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Glow Make-up tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos Glow Make-up, apsilanko Glow Make-up renginiuose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš Glow Make-up teikiamų paslaugų, kreiptis dėl darbo vietos Glow Make-up, atlikti aktyvius veiksmus Glow Make-up socialinių tinklų paskyrose.

2. Apie Glow Make-up
UAB Glow International juridinio asmens kodas 303066243, buveinė adresu Aguonų g. 14-61, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas studio@glowmakeup.lt; tel. nr. +37062651025. Prekinio ženklo vadovė Gabrielė Stumbrienė.

3. Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia Glow Make-up apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Glow Make-up renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Glow Make-up nurodytų tikslų.
Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Glow Make-up susipažįsta Klientui susisiekus su Glow Make-up socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Glow Make-up socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4.  Kaip Glow Make-up renka bei naudoja Klientų asmens duomenis
Glow Make-up yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

  • asmenis, kurie naudojasi Glow Make-up paslaugomis ar įsigyja Glow Make-up platinamų prekių;
  • asmenis, kurie sutinka gauti Glow Make-up rinkodaros medžiagą;
  • su Glow Make-up susisiekusius asmenis;
  • Interneto svetainės lankytojus;
  • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Glow Make-up per Glow Make-up paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
  • asmenis, kurie dalyvauja Glow Make-up renginiuose;
  • kandidatus į darbo vietą.

5. Tiesioginė rinkodara 
Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Glow Make-up siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Glow Make-up paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Glow Make-up naujienas, paslaugų teikimo tvarką.
Tiesioginės rinkodaros tikslu Glow Make-up tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, kai kuriais atvejais: adresą, gimimo datą.
Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Glow Make-up tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu studio@glowmakeup.lt.

6. Susisiekite su mumis 
Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Glow Make-up. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys.
Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant išpildyti jūsų lūkesčius ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
Atkreipkite dėmesį, kad interneto svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

7. Socialinės žiniasklaidos priemonės 
Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Share“, „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

  • tinkle “Facebook“ (GlowMakeupLietuva);
  • tinkle “Instagram“ (glowmakeuplt)

8. Dalyvavimas Glow Make-up renginiuose 
Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Glow Make-up renginius. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Glow Make-up socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje.
Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Glow Make-up neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

9. Jūsų asmens duomenų saugumas 
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10. Jūsų teisės 
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: studio@glowmakeup.lt.

11. Nusiskundimai 
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: studio@glowmakeup.lt. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

12. Privatumo politikos pakeitimai 
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018.05.23.

Verified by Trusted Partners